Assessorament i orientació

Entrevista inicial per competències (EIC) per a identificar els punts forts i les àrees d'intervenció dels nostres usuaris que permeti establir una intervenció adaptada a les necessitats reals de l'usuari, optimitzant al màxim els recursos i minimitzant els temps d'intervenció, amb la finalitat última d'adaptar les seves competències professionals a les necessitats de l'individu o dels llocs de treball.

Aquesta activitat es desenvolupa amb tots els col·lectius que acudeixen a l'agència, així com amb col·lectius amb especials dificultats d'inserció com són parats de llarga durada, immigrants, dones, majors de 45 anys, joves menors de 30 anys sense ocupació anterior i col·lectius de discapacitats.

Intervenció

La intervenció contempla totes i cadascuna de les accions que s'emprenen amb l'usuari, en funció del procés de detecció de necessitats portat a terme, aquestes actuacions poden passar per cursos de formació en alfabetització digital, formació en l'obtenció de certificats de professionalitat, formació en tècniques de recerca d'ocupació, tallers de confecció del curriculum, elaboració del Video Curriculum o cóm superar les entrevistes de selecció.

Selecció i col.locació en llocs de treball

L'Agència de col·locació compte amb agents comercials que es dediquen exclusivament a la prospecció i captació d'ofertes de treball, ofertes que són cobertes exclusivament amb els usuaris d'agència, el que permet enfocar de forma més optimitzada la intervenció amb l'usuari i la seva posterior incorporació en llocs de treball que general les empreses que col·laboren amb l'agència de col·locació.

Totes aquestes activitats s'oferixen als usuaris de forma totalment gratuïta al ser Agència autoritzada pel Servei Estatal Públic d'Ocupació -
SEPE amb nº de registre 0900000047.